Ceník účetních a daňových služeb
týkající se daňového přiznání
k dani z příjmu fyzických osob
a souvisejících účetních pracíPoplatníci této daně jsou fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty ČR (mají na území ČR bydliště nebo se zde zdržují min. 183 dnů v roce) nebo jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR.
Sazba daně činí 15%
Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou:
- příjmy ze závislé činnosti (§6)
- příjmy ze samostatné činnosti (§7)
- příjmy z kapitálového majetku (§8)
- příjmy z pronájmu (§9)
- ostatní příjmy (§10)Zaměstnanec s příjmy pouze ze závislé činnosti je povinen přiznání k dani z příjmu fyzických osob podat sám zejména v případech tzv. solidárního zvýšení daně dle § 16a zákona o daních z příjmů.
Sazba solidární daně činí 7%.
Základ pro výpočet solidární daně je rozdíl mezi příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§6) a 48-násobkem průměrné mzdy.e-mail: info@ekon-ik.cz
tel.: +420 777 106 076