Ceník účetních a daňových služeb
pro právnické osobyCenu účetních prací, zpracování mzdové agendy, přípravy a podání daňových přiznání a dalších souvisejících služeb poskytovaných právnickým osobám naceníme dle klientem specifikovaných potřeb na základě vzájemné dohody.
Metody nacenění používáme ve třech formách:
   1) paušálem,
   2) položkově,
   3) hodinovou sazbou,

přičemž výhodným řešením bývá i kombinace metod.

V uzavřené smlouvě specifikujeme a garantujeme veškeré činnosti, které si klient přeje, abychom zpracovávali.
Nejběžnější jsou základní účetní úkony spojené s fakturací došlou a vydanou, bankou a pokladnou či majetkem.
V rámci mzdové agendy bývá běžně poptáváno zpracování mezd hlavních pracovních poměrů, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Do této agendy spadá i zpracování srážek ze mzdy dle žádosti zaměstnance nebo z titulu exekuce na mzdu zaměstnance.
Komunikace s institucemi státní správy a zdravotními pojišťovnami a roční zúčtování DPFO v konečném důsledku mzdovou agendu plynule zkompletují a uzavřou.

Závěrkové operace zpracováváme do detailů inventurou analytických účtů s výstupy ve formě obratové předvahy, účetních výkazů v předepsaném formátu a přílohy k účetní závěrce. Zpracujeme Vám dle požadavku i podklady či samotnou výroční zprávu.
V daňové oblasti zajišťujeme zpracování a padání daňových přiznání k DPH, DPPO, DPFO, silniční dani a dalších.
Umíme Vám rovněž ulehčit podnikání tím, že za Vás zpracujeme statistické výkazy požadované ČSÚ.

Pro některé klienty rovněž zajišťujeme pravidelný reporting, manažerské výkaznictví nebo controllingové činnosti dle určené specifikace. V případě potřeby jsme schopni připravit či zajistit realizaci bankovních příkazů.e-mail: info@ekon-ik.cz
tel.: +420 777 106 076