Účetnictví neziskových organizacíÚčetnictví neziskových organizací stejně jako výkaznictví a daňová problematika jsou specifické - odlišné od podnikatelské sféry.

Vzhledem k pravidelnému proškolování, které je z důvodu neustále se vyvíjející legislativy účetnictví neziskových organizací nezbytné,
pro Vás zajistíme:
  návrh a konzultaci stanov, jejichž obsah významně ovlivňuje způsob účtování,
  vedení a zpracování účetnictví v souladu s platnou legislativou pro neziskové organizace,
  nezbytné účtování v členění na hlavní a hospodářskou činnost a významově odlišitelné aktivity,
  zpracování účetní závěrky pro neziskové organizace,
  daňové poradenství a audit účetní závěrky,
  zpracování zprávy o činnosti a hospodaření,
  vedení mzdové agendy, zpracování mezd, roční vyúčtování DPFO včetně komunikace s institucemi státní správy,
  zpracování a podání daňových přiznání daně z příjmu, DPH, silniční daně,
  obhospodaření datové schránky,
  podklady a návrhy rozpočtů a plánů hospodaření,
  návrhy a zpracování vnitřních předpisů a směrnic firmy.e-mail: info@ekon-ik.cz
tel.: 777 106 076