Odkazy na důležité registry, zákony a instituce
týkající se účetnictví, daní a mezd
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Datové schránky
Zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.)
Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.)
Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.)
Zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.)
Zákon o živnostenském podnikání (č. 455/1991 Sb.)
Cestovní náhrady (stravné, náhrady za km, PHM)Česká národní banka
Ministerstvo financí ČR
Finanční správa
Česká správa sociálního zabezpečení
Český statistický úřade-mail: info@ekon-ik.cz
tel.: +420 777 106 076