O násSpolečnost začala pod názvem EKONIK s.r.o. poskytovat účetní a ekonomické služby v r.2014.

Zaměstnanci společnosti mají minimálně desetiletou praxi v oboru ekonomie, controllingu, finančnictví a účetnictví.Zajistíme pro Vás:
  vedení a zpracování účetnictví v souladu s platnou legislativou,
  zpracování kompletní účetní závěrky včetně výkazů a přílohy,
  daňové poradenství a audit účetní závěrky,
  zpracování výroční zprávy,
  vedení mzdové agendy, zpracování mezd, roční vyúčtování DPFO,
  podávání přehledů, oznámení a komunikace se SSZ, zdravotními pojišťovnami a FÚ,
  zpracování srážek mezd včetně exekucí zaměstnanců, příprava příkazů,
  zpracování a podání daňových přiznání daně z příjmu, DPH, silniční daně,
  obhospodaření datové schránky,
  evidenci závazků a pohledávek,
  podklady a návrhy rozpočtů či plánů hospodaření,
  zpracování a podání statistických přehledů ČSÚ,
  návrhy a zpracování vnitřních předpisů a směrnic firmy.

NEZISKOVÉ ORGANIZACE - v návaznosti na několikaletou praxi poskytování účetních služeb spolkům (dříve občanským sdružením) nabízíme zpracování účetnictví a mzdové agendy v souladu s platnou legislativou všem typům nestátních neziskových organizací.

Umíme se přizpůsobit zavedeným procesům klienta, je-li požadováno jejich zachování, a to i ve smyslu převzetí informačního systému - účetního programu. Pokud klient nevyžaduje používání svého IS, pracujeme v systému MoneyS3 . Aktivně aktuálně účtujeme ještě v systémech Helios, Kosys a Caris.Předmět podnikání zapsaný v živnostenském rejstříku pod č. UMCP1 092948/2014: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 226532 s IČ 27341691e-mail: info@ekon-ik.cz
tel.: 777 106 076